MBI 的 VISA 卡- 御尊卡 (eGen卡)

禦尊卡(eGen 卡) 禦尊卡是經馬來西亞國家銀行批准,是藉由MAA金融公司發行的金融借記卡( VISA De … 閱讀全文 MBI 的 VISA 卡- 御尊卡 (eGen卡)